Fundacja Polska Siatkówka w dużej mierze funkcjonuje dzięki darowiznom. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie wszystkim podmiotom. 

W 2023 roku Fundacja Polska Siatkówka otrzymała następujące darowizny: 

PZPS   =  476000,-

Eco Harpoon-Recycling  = 25533,88

Fundacja Herosi  = 36200,-

Chata Polska = 50000,-

PLS SA = 40000,-

Dziękujemy za zaufanie!