Fundacja Polska Siatkówka wraz z całym środowiskiem siatkarskim, nie będąc obojętnym na sytuację i tragedię ludzką, która ma miejsce na Ukrainie, działając zgodnie ze statutem, uruchamia zbiórkę pieniędzy, która odbędzie się w terminie od 27.02.2022 do końca kwietnia 2022 roku.  Zbiórka ma na celu zgromadzenie środków finansowych, które po jej zakończeniu zostaną przekazane wszystkim potrzebującym zawodnikom i zawodniczkom z Ukrainy- trenującym piłkę siatkową, którzy w wyniku wojny z Rosją, musieli opuścić wraz z rodzinami swoje kluby i miejsca zamieszkania, zostawiając tym samym cały swój dotychczasowy dobytek na okupowanej ojczyźnie.
Fundacja Polska Siatkówka i Polski Związek Piłki Siatkowej będą ściśle współpracować w tym zakresie z ukraińską federacją siatkarską.
Do jej przeprowadzenia udostępniamy subkonto fundacji, specjalnie dedykowane do przeprowadzania tego typu zbiórek
Bank Millennium 56 1160 2202 0000 0002 6403 7773 z tytułem wpłaty ,,Pomoc dla Ukrainy
Nasze środowisko wielokrotnie udowodniło swoją solidarność, za co jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Wyrażając chęć przekazania środków, prosimy o wpłatę na konto wskazane w treści informacji.
Nie zawiedźmy i tym razem!!!!!!!!!!!!!!


Volleyball Family for Ukrainian Volleyball Families

The Polish Volleyball Foundation together with the entire volleyball community, not being indifferent to the situation and human tragedy that takes place in Ukraine, acting in accordance with the statute, launched a fundraiser, which will last till the end of April 2022. Due to numerous inquiries from abroad, we are also opening this collection for payments from outside Poland.

The fundraiser is aimed at collecting funds, which after its completion will be transferred to all Ukrainian volleyball players in need who, as a result of the war with Russia, had to leave their clubs and places of residence with their families, thus leaving their entire existing belongings in the occupied homeland.

The Polish Volleyball Foundation and the Polish Volleyball Federation will closely cooperate in this respect with the Ukrainian Volleyball Federation.

We provide the Foundation's subaccount, dedicated to this particular fundraiser: Bank Millennium, SWIFT/BIC: BIGBPLPW, IBAN: PL56 1160 2202 0000 0002 6403 7773. A comment "Aid for Ukraine" is required in the bank transfer form.

Polish volleyball community has proven its solidarity many times, for which we are very grateful. We will not fail also this time! If you wish to transfer funds, please make a payment to the account indicated in the information.