We wtorek  15 marca b.r., przypada pierwsza rocznica śmierci Juliusza Karskiego. Nienaganne maniery, zapał do pracy i zwykła ludzka życzliwość, to główne cechy, które możemy przypisać Julkowi.
Urodzony 26 kwietnia 1931 w majątku ziemiańskim we Włostowie. Wychowywany w duchu patriotyzmu i miłości do innych, co potwierdzał do ostatnich chwil życia. Zaszczepione w nim od najmłodszych lat obowiązkowość i pracowitość, pozwalały na aktywne działanie na wielu płaszczyznach. Był Prezesem Oddziału Warszawskiego, bliskiego mu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, a także był Członkiem Zarządu Fundacji Polska Siatkówka.
Siatkówka była zawsze na pierwszym miejscu w życiu śp. Juliusza Karskiego. Od 1951 był reprezentantem Polski w siatkówce, a następnie członkiem kadry narodowej oldbojów. Cały czas oddawał się też pracy dla Rodziny Siatkarskiej.
Aktywnie uczestniczył w życiu siatkarskiego środowiska. Był inicjatorem spotkań Rodziny Siatkarskiej. „Nie byłoby naszych spotkań, ich pięknej i serdecznej atmosfery bez ludzi, którzy rozumieją i czują, że w siatkówce nie tylko rywalizacja jest istotą. Ważne są także, a może najważniejsze są przyjaźnie, które rodzą się w młodości” – powiedział podczas jednego z ostatnich spotkań.
Nieustępliwy w działaniu na rzecz innych. Ogromny autorytet z nadzwyczajną umiejętnością wsłuchiwania się w głos otoczenia. Przez wiele lat z olbrzymią pasją i oddaniem poświęcał się budowaniu i utrwalaniu więzi międzypokoleniowych w naszym środowisku.
Pomimo zaawansowanego wieku starał się, by piękna idea środowiskowej solidarności była kontynuowana poprzez Fundację Polska Siatkówka. Był autentycznym spoiwem Siatkarskiej Rodziny, żywą historią Polskiej Siatkówki. Podziwialiśmy Julka za ogromną aktywność, trzeźwość umysłu i sprawność fizyczną. Cieszył się każdą chwilą swego niezwykłego życia. Do ostatnich dni wykazywał się ogromnym zainteresowaniem i troskę o Polską Siatkówkę. Pomagał potrzebującym. Był inicjatorem wielu siatkarskich przedsięwzięć.
 
Julku, na zawsze pozostaniesz w Naszych sercach i długo będziemy Cię wspominać i pamiętać o Tobie !!!!!!!!!!!!!