Fundacja Polska Siatkówka działa na rzecz osób związanych ze środowiskiem siatkarskim. Pomagamy osobom chorym, cierpiącym, starszym, dla których czasem proste czynności życiowe są ogromnym wyzwaniem. Inicjujemy i wspieramy zbiórki wynikające z nagłych przypadków losowych. Podtrzymujemy bieżący kontakt ze starszym pokoleniem siatkarskim. Staramy się pomagać im finansowo, a także organizujemy cykl spotkań podtrzymujących więzi środowiskowe w ramach cyklu „Siatkówka łączy pokolenia”. Chcemy robić coraz więcej, pomagać coraz większej ilości osób. Potrzeb jest bardzo dużo, a my jesteśmy gotowi do działania na rzecz Siatkarskiej Rodziny. Jeżeli chcesz, możesz dołożyć swoją cegiełkę i pomagać razem z nami, przekaż nam 1,5% podatku. KRS 0000252569